Level 2 – De verdieping

Word een NAVIGATOR

Een fundament vanwaaruit je de wereld tot je neemt en tegemoet treedt, word natuurlijk gelegd in de opvoeding; maar leren hoe je vanuit een ontwaakt bewustzijn door het leven kunt navigeren, heb je in je latere leven zelf uit te vinden. Als je de roep naar groei voelt tenminste…

 

Aan het eind van deze training:

✔ Ervaar je een groter levenspotentieel (voorbij conditioneringen, ratio en ego) 

✔ Ben je ontvankelijk voor intuïtieve en universele leiding

✔ Pas je dagelijks bewuste creatie toe

✔ Kun je switchen tussen lagen van bewustzijn en feeling states.

✔ Weet je naar welke stem je te luisteren hebt

✔ Ervaar je meer regie, vertrouwen & bezieling 

✔ Beschik je over een krachtig navigatie kompas

 

Level 2

Word een Navigator

Voel jij trekkracht naar nieuwetijdse vaardigheden en herken jij het verlangen in jezelf om jouw bewustzijn verder te verruimen en jouw intuïtieve ‘navigatie’ vermogens te verdiepen? Dan ben je klaar voor DE VERDIEPING.

 

 • 20 lessen
 • Hoge kwaliteit video’s, toegankelijk voor zowel laptop, tablet en smartphone
 • Vernieuwende methodieken
 • Direct toepasbare opdrachten en technieken
 • Veel ervaringsgerichte oefeningen
 • Waardevolle presentaties
 • Inspirerende werkbladen
 • Theoretische kaders & wetenschappelijke onderbouwing
 • BONUS: Toolkit om direct te gebruiken in eigen praktijk

Reviews

Wat anderen zeggen:

Had ik dit geweten/beseft/beheerst toen ik 20 was; wat een verschil had dat gemaakt. Toch ben ik ontzettend dankbaar dat deze kennis nu tot me is gekomen. Gun jezelf deze ontwikkeling, het leven wordt zoveel interessanter, lichter én simpeler.

– Suzan van der Wielen

Ik ben psycholoog en heb deze training met zoveel interesse gevold. Rijke inhoud en oefeningen voor mezelf, maar ook voor in de praktijk. Ik hoop stiekem al op een vervolg;) 

– Nathalie Havermans

Essentiële skills en inzichten waarvan ik wens dat zoveel mogelijk mensen zich deze ook eigen maken. Wat zou de wereld er dan anders uitzien!

– Carin ten Hoed

Ik ben iemand met veel ervaring op spiritueel gebied, en ik heb het altijd lastig gevonden om inhoud toepasbaar en toegankelijk te maken voor de mensen om mij heen, zodat ze er ook echt iets mee kunnen. Hoe jullie dit street smart hebben weten te vertalen naar het dag dagelijkse is in 1 woord SUPER. 

– Sanne Hesseling

20 lessen: 

In deze Level 2 training verdiep je je in 20 lessen jouw nieuwetijdse navigatie skills .

Een rijk fundament van waaruit je de wereld tegemoet treedt, is essentieel. Hoewel de basis hiervoor vaak in de opvoeding wordt gelegd, is het ontdekken hoe je vanuit een ontwaakt bewustzijn kunt navigeren door het leven iets wat je zelf moet uitvinden in latere jaren. Als je de roep naar groei voelt tenminste. 

Op een gemiddelde dag maken we alleen al zo’n 30.000 keuzes. Als mensen zijn we voortdurend aan het navigeren, vaak op de automatische piloot, waarbij onze eigen verwachtingen en de conditioneringen uit onze omgeving leidend zijn.

Navigeren beschouwen we vaak als iets vanzelfsprekends, alsof het logisch is dat we het doen zoals we altijd hebben gedaan, zonder ruimte voor verdere ontwikkeling. Maar niets is minder waar; er valt nog zoveel te ontdekken. In deze eerste les openen we de luiken van ons bewustzijn en laten we je kennismaken met een nieuwetijdse kijk op navigeren.

Wil je leren navigeren vanuit een ruimer bewustzijn? Geef je aandacht dan aan het heden. Besteed aandacht aan je gedrag, aan je reacties, stemmingen, gedachten, emoties, angsten en verlangens zoals ze zich in het nu aandienen. Daar is het verleden in je. Je kunt jezelf niet vinden door naar je verleden te gaan. Je vindt jezelf door in het heden te komen. Alles wat nodig is om terug te zien en voelen zal zich daar aan je laten zien. In deze les gaan we hier dieper op in.

De mate waarin we ons verbonden voelen met het leven is van grote invloed op de kwaliteit van onze navigatie. In deze les onderzoeken we op welke levels je een relatie met het leven kunt ervaren, welke verschuivingen dit in jezelf teweeg kan brengen en wat je kunt doen om deze relatie te verstevigen. Er zijn een aantal belangrijke ingangen in te onderscheiden…

In deze les nemen we je mee in een belangrijk navigatiemodel. Een model dat het navigatie fundament uitlegt, iets waarop je dagelijks terug kunt vallen. Een model dat je aanmoedigt een verschuiving van een leven gedreven door constante activiteit, naar een leven geworteld in aanwezigheid en zelfbewustzijn. Een verschuiving die zal leiden tot een dieper gevoel van vrede, vervulling en verbinding met het huidige moment.

In de hectiek van het dagelijks leven, waarin we voortdurend worden overspoeld door externe prikkels en verplichtingen, vergeten we vaak het belang van het betreden van onze innerlijke ruimte.

Innerlijke Ruimte verwijst naar de mentale en emotionele ruimte die we creëren en onderhouden binnen onszelf. Het is de plek waar we onze gedachten, gevoelens en ervaringen observeren en verwerken. Deze innerlijke ruimte stelt ons in staat om te reflecteren, te begrijpen en te helen. Het stelt ons in staat om niet alleen fysiek aanwezig te zijn, maar ook emotioneel en mentaal.

In deze les laten we je deze ruimte direct ervaren en leer je wat er voor nodig is om genoeg innerlijke ruimte te behouden. Het cultiveren van innerlijke ruimte is noodzakelijk om te kunnen navigeren vanuit een ruimer bewustzijn. 

In deze les introduceren we een metafoor om het verschil tussen de oppervlakkige en diepere niveaus van bewustzijn uit te leggen.

Het stelt ons in staat om te handelen vanuit een plaats van helderheid en compassie, in plaats van reactief en gestrest te zijn. Hoewel de wereld vol activiteit en verandering is, is er altijd een diepere laag van bewustzijn waar we rust en stabiliteit kunnen vinden. Door ons bewustzijn hier naartoe te verschuiven, kunnen we helderder navigeren en een evenwichtiger en leven leiden.

In deze les breiden we ons begrip op presence uit met een presentatie en diverse ervaringsgerichte oefeningen die ons in staat stellen om de stap te zetten naar bewuste creatie. 

Presence gaat in essentie over jouw aanwezigheid in het moment: de energie die je uitstraalt en wat je belichaamt. Onze perceptie van tijd kan diepgaand veranderen wanneer we onze presence versterken. Tijd kun je gaan zien als een stroming waarin je kunt meebewegen. Wanneer je volledig in het huidige moment leeft, verdwijnt de noodzaak om tijd te overbruggen. 

Een belangrijk aspect van navigatie is bewuste creatie, ook wel manifestatie. Vaak navigeren we onbewust op basis van een tekort of gemis in ons leven in plaats dat we bewust navigeren op ons verlangen. 

In deze les moedigen we je aan om je verlangen niet alleen mentaal te omarmen, maar ook emotioneel en fysiek. Hierin is het belangrijk om niet alleen te visualiseren, maar ook daadwerkelijk te leven alsof het verlangen al is gerealiseerd.

Het gaat erom je diepste verlangens te herkennen, ze te voelen in je hele wezen en ze vervolgens te manifesteren in je leven door acties te ondernemen die in lijn zijn met deze verlangens. 

Deze les richt zich op het begrijpen, belichamen en beïnvloeden van gevoelsstaten. Samen onderzoeken we hoe we kunnen navigeren door verschillende emoties en energieën die van invloed zijn op ons dagelijks leven. 

We oefenen met het overschakelen van de ene emotionele toestand naar de andere. Dit vermogen stelt je in staat om flexibeler te zijn in onze reacties op situaties en om constructiever te handelen in stressvolle of uitdagende momenten. Door te begrijpen hoe gevoelens zich manifesteren en hoe we ze kunnen sturen, kunnen we onze emotionele veerkracht vergroten.

Als je leert navigeren vanuit een ontwaakt bewustzijn, ontdek je dat elk kruispunt een kans is om te groeien, te evolueren en meer meer in lijn te gaan leven met jouw essentie. In deze les bespreken we het navigatiekruispunt. De plek waar je de kracht van je bewuste geest gebruikt om richting te geven aan je leven. Niet zweverig, maar heel praktisch weergegeven. 

Of het nu gaat om materiële bezittingen, chaotische gedachten of onopgeloste emoties – ‘Rommel’ kan onze capaciteit blokkeren om te navigeren vanuit onze ware zelf. Deze benadering gaat zeker niet alleen over opruimen; het gaat erom bewust te kiezen waar we ons mee omringen en wat we vasthouden (mentaal, emotioneel, energetisch, fysiek). Door los te laten wat ons niet langer dient, ontwikkelen we meer innerlijke ruimte en dragen we zorg voor een helder navigatiepaneel.

Van moment tot moment ‘geven’ we betekenis aan onze ervaringen. Betekenis geven is iets wat we de hele dag door ‘doen’. Dit doen we vanuit het bewustzijn waar we toegang toe hebben. Het is de lens die we creëren, waardoor we de wereld kunnen begrijpen en onze plaats daarin kunnen vinden. Het bepaalt hoe onze omgeving bij ons binnenkomt en hoe we onze omgeving beïnvloeden. Naar mate we de kracht van betekenis ontdekken, krijgen we toegang tot een diepere en meer vervulde menselijke ervaring.

Betekenisgeving, of ander gezegd, ‘framing’, is niet alleen een bron van kracht, maar ook een bron van hoop, begrip en verbondenheid.

De kracht van betekenisgeving wordt vaak het duidelijkst zichtbaar tijdens momenten van verandering, verlies of onzekerheid. In zulke tijden zoeken we naar betekenis om troost te vinden, om te begrijpen waarom dingen gebeuren zoals ze doen, en om te leren en te groeien vanuit onze ervaringen. Het geeft ons veerkracht en helpt ons om ons aan te passen aan nieuwe omstandigheden.

In deze les leren we je de skills om steeds krachtiger te worden in betekenisgeving. Dit is fundamenteel om het meesterschap in navigeren onder de knie te krijgen.

Het ego wordt beschouwd als het deel van ons bewustzijn dat verantwoordelijk is voor het gevoel van eigen identiteit en zelfbewustzijn. Hoewel het ego soms negatieve connotaties oproept, is het belangrijk om te erkennen dat het ego ook een belangrijke en zelfs noodzakelijke rol vervult in ons leven. In deze les staan we daarom stil bij de gezonde rol van het ego, in link naar effectieve navigatie.

Niet alleen stelt het ego ons in staat om onszelf te begrijpen als afzonderlijke individuen, het ego fungeert ook als een beschermer van ons psychologisch welzijn. Het helpt ons om grenzen te stellen en onze behoeften te vervullen; essentiele navigatieskills.

Wanneer het ego gezond functioneert, draagt het bij aan zelfvertrouwen, veerkracht en een gevoel van eigenwaarde.

Een spiritueel kompas helpt je om het leven te sturen op basis van diepere, meer betekenisvolle overwegingen dan alleen maar materiële of oppervlakkige verlangens. Het helpt om je verbonden te voelen met het leven in al zijn vormen.

Een spiritueel kompas kan niet ontbreken in het leren van nieuwetijdse navigatieskills. In deze les staan we niet alleen stil bij wetenschap en theorie, maar bespreken we ook hoe je ‘als niet religieuze’ een spiritueel kompas kunt vormen. Hierdoor ervaar je zelf hoe verrijkend een spiritueel kompas is. 

Deze les ‘De tekens verstaan’, verwijst naar onze vermogens om subtiele signalen, betekenissen en patronen in het leven te herkennen en te begrijpen. Het impliceert een diepgaand bewustzijn en een ontwaakt begrip van de wereld om ons heen.

Het stelt ons in staat om het leven, situaties en mensen op een dieper niveau te begrijpen. Hierdoor leer je om wijzer en helderder te anticiperen op, en te navigeren door ervaringen (kansen, uitdagingen, verzoeken) in jouw leven.

Na deze les sta je nog meer open voor co-creatie met het leven zelf!

Navigeren en keuzes maken gaan hand in hand. Hoe weet je nu of een keuze juist is en goed gaat uitpakken? En wat als dat niet het geval is? In deze les staan we stil bij het maken van bewuste keuzes en leren we je navigeren door momenten die anders gaan dan je van te voren had bedacht of gewild. 

Intuïtief zijn kan nog al eens verward worden met naïef zijn en gaat in essentie over verschillende manieren van begrijpen en reageren op de wereld.

Bij een intuïtieve manier van doen wordt innerlijke kennis gebruikt voor diepere inzichten, terwijl een meer naïeve benadering eerder oppervlakkige indrukken volgt zonder diepgaande analyse.

Hier zijn nog een aantal wezenlijke dingen over te zeggen, waar we in deze les dan ook graag bij stil, zodat je met beide benen op de grond, vanuit helderheid en vertrouwen jouw nieuwe navigatieskills in kunt zetten.

“Ja zeggen, nee voelen”. Wanneer onze uiterlijke reacties niet matchen met onze innerlijke wereld dan ervaren wijzelf of anderen een tegenstrijdigheid. 

“Ja zeggen en nee voelen” komt vaak voor wanneer we druk voelen om iets te accepteren, terwijl we diep van binnen voelen dat het niet juist is voor ons. Omgekeerd, “nee zeggen en ja voelen” komt voor wanneer we aarzelen om iets te doen, maar diep van binnen weten dat het eigenlijk goed voor ons is. 

Om te kunnen navigeren vanuit een ontwaakt bewustzijn dienen we opmerkzaam te worden van deze innerlijke tegenstrijdigheden en om eerlijk te zijn tegenover onszelf. In deze les belichten we het belang van een hoge en lage kwaliteit JA of NEE en hoe je dit kunt trainen.

Inzicht in het navigatiekompas is waar we in de voorgaande lessen stap voor stap naartoe hebben gewerkt. In dit eerste deel van het navigatie kompas introduceren we de eerste van de twee navigatiebewegingen waar het kompas uit bestaat. 

Het navigatiekompas is een hulpmiddel, een handleiding, om optimaal te navigeren op jouw levenspad. Daarin heeft ieder mens andere verlangens, waarden en doelen, maar ook andere uitdagingen en obstakels. Het kompas vertelt niet je wat te moet doen, maar wel hoe te navigeren. En juist dat is essentieel om een leven te leiden vol bezieling, regie en vertrouwen. 

In dit tweede deel van het navigatie kompas staan we stil bij de tweede fundamentele navigatiebeweging, waardoor het model niet alleen begrepen, maar ook ingezet kan worden. 

We kunnen hier namelijk een naar binnen gerichte en een naar buiten gerichte beweging in onderscheiden, die elkaar continu beïnvloeden. Stap voor stap bespreken we dit tweede deel van het navigatieproces en brengen we je in de directe ervaring, zodat het kompas echt tot leven komt. Een houvast over langere periodes én van moment tot moment!

Heb je Navigator Level 1 en 2 doorlopen, dan heb je ontdekt dat er veel waardevolle inhoud, werkvormen en oefeningen worden aangeboden die waardevol zijn om te integreren in je eigen praktijk. Om het je gemakkelijk te maken hebben de belangrijkste elementen voor je samengesteld. Extra fijn; deze documenten kun je downloaden.

Roep naar groei

Herken je het gevoel dat je leven wat out of sync is geraakt? Alsof het ‘jasje’ je ergens niet meer helemaal lekker past? Vaak weten we diep van binnen dat er in onszelf of in de buitenwereld iets wil verschuiven, maar ervaren we deze roep naar groei vooral als ongemakkelijk en confronterend.

Wat het ook is dat jouw gevoel van onrust veroorzaakt, als we niet wakker genoeg zijn, trekken we de onterechte conclusie dat er iets ‘mis’ met ons is. Je bent hierin niet alleen. Er is een grote shift gaande. Sturen op ego, daadkracht en cognitie begint voor veel van ons flink te haperen, maar we weten nog niet hoe het anders kan.

Ben jij er aantoe om te leren navigeren vanuit een ontwaakt bewustzijn, waardoor je meer richting, vertrouwen en bezieling ervaart en veerkrachtiger om kunt gaan met wat er op je pad komt? Dan is de Verdieping Level 2 echt iets voor jou!

Iets voor jou?

 • Heb je een verdiepende interesse in persoonlijke groei en ben jij iemand die het verder zoekt dan de gangbare trainingen en opleidingen? 
 • Maakt je hart een sprongetje bij het lezen van de inhoud en krijg je een fijn gevoel bij ons?
 • Of ben je psycholoog, therapeut of coach en zoek je waardevolle tools die direct toepasbaar zijn om te integreren in jouw praktijk? 

Dan zit je goed;)

Heb je interesse in bewustzijnsgroei, intuïtieve ontwikkeling en spiritualiteit, maar ben je écht op zoek naar de praktische toepasbaarheid? We feel you! 

Edith & Bente

Over de opleiders

Edith Horsting en Bente Heijtel zijn de auteurs van Check-in Cards en de oprichters en opleiders van de Check-in Academy én Check-in @Work. Wat hen met stip op nummer 1 verbindt? Hun eindeloze interesse in bewustzijnsgroei en hun aardse en ervaringsgerichte benadering. 

“We hebben in onze eigen ontwikkeling ervaren dat er in de verschillende wijsheidstradities, (wetenschappelijke) methodes en spirituele stromingen prachtige puzzelstukjes verscholen liggen, maar dat de concrete handvatten vaak ontbreken. En dat is nou precies wat wij zelf zo belangrijk vinden: dat je er werkelijk iets mee kunt.”

Edith Horsting

Opleider

Wat Edith van jongs af aan al boeit is mensen begeleiden in het steeds subtieler afstemmen en begrijpen van hun binnenwereld in een betekenisvolle wisselwerking met de buitenwereld. Hoe meer je bewustzijn verruimt hoe meer toegang je hebt tot een oneindige, direct toegankelijke wijsheid en potentie. Daar een leven lang in doorgeven en in blijven leren is wat zij het liefste doet.

Sinds 2009 werkt zij als coach en trainer binnen diverse (corporate) organisaties. Ze is o.a opgeleid aan the Coaching- en Counselling Europe in Den Haag, volgde de coachopleiding aan het Emotie Expertise Centrum en nam 3 keer deel aan de 9-daagse School for the Work (van Byron Katie). Verder zij opgeleid in Deep Democracy (level 1 t/m 3), NLP Practitioner, Geweldloze Communicatie, Hatha en Yin Yoga en volgde het certificeringstraject van de Wim Hof Methode. Momenteel volgt zij de 4-jarige opleiding tot Haptotherapeut.

“Wanneer je de verbinding aangaat met wat er leeft in jou, je omgeving én met wat realiteit is, is het bijna magisch om te merken hoeveel verbinding, helderheid en rust er ontstaat in zowel jouw binnen- als buitenwereld”.

Bente Heijtel

Opleider

Bente laat zich van kleins af aan al leiden door een sterk innerlijk kompas en rond haar 15e ontspringt haar diepgewortelde interesse in bewustzijnsontwikkeling. Het leven zelf is haar grootste studie en door de jaren heen kiest ze een ervaringsgerichte weg om zichzelf verder te ontwikkelen, want ze weet; there is so much more to life. Éen van haar grootste teachers is Penney Peirce: een pionier op het gebied van intuïtieve ontwikkeling wereldwijd.

Sinds 2009 werkt Bente als coach & trainer en faciliteert zij uiteenlopende trajecten binnen verschillende (corporate) organisaties, waarbij persoonlijke ontwikkeling altijd het fundament vormt om tot professionele ontwikkeling te komen. Tot 2013 werkt zij onder de vlag van een Coaching & Trainersbureau, sindsdien samen met Edith onder eigen naam.

Bente is naast haar studie Communicatie, opgeleid in de Lichaamsgerichte Psychologie en volgde de Coach opleiding aan het Emotie Expertise Centrum. In het gedachtengoed van Deep Democracy (level 1 t/m 3) vond zij een concrete methode die de onderstroom in groepen zichtbaar en hanteerbaar maakt. Daarnaast werkt zij graag met het fundament van Geweldloze Communicatie, omdat het je leert spreken vanuit een dieper contact met je eigen binnenwereld. Adem- energie en ontspanningswerk leerde ze o.a. tijdens de 3 jarige Transformatieve Yoga opleiding en haar Mindfulness opleiding. En het certificeringstraject in de Wim Hof methode leerde haar o.a. over de kracht van mindset & koudetraining. Recent volgde zij Transformational Presence, op basis van de betekenisvolle boeken van Alan Seale. 

Word een Navigator

Presale: start als één van de eerste deze nieuwetijdse training.

Navigator Level 2

€345

100% online

€199

In winkelmandje

Tip: Kies je voor level 2, dan krijg je gratis toegang tot level 1.

Liever in 3 termijnen?

€345

100% online

€67

In winkelmandje

Tip: Kies je voor level 2, dan krijg je gratis toegang tot level 1.

De praktische vertaling van het werk van o.a. deze toughtleaders vind je terug in onze training.

Geïnspireerd op het werk van:

Ph.D Lisa Miller

Lisa Miller is hoogleraar aan Columbia University & oprichter van het Spirituality Mind Body Institute. Haar baanbrekend onderzoek, geschreven artikelen en boeken over spiritualiteit in link naar veerkracht zijn waanzinnig inspirerend en richting gevend.

Eckhart Tolle

Eckhart Tolle helpt talloze mensen over de hele wereld een staat van levendige innerlijke vrede in hun dagelijks leven te ervaren. Zijn leringen richten zich op de betekenis en kracht van aanwezigheid, de ontwaakte bewustzijnsstaat, die het ego denken overstijgt.

Penney Peirce

Penney Peirce is een pionier op het gebied van intuïtieve ontwikkeling en verwondert ons al jaren met al haar boeken & trainingen. Ze is een echte visionair en gespecialiseerd in innerlijke energiedynamiek, uitgebreide perceptie en transformatie. 

Mooji

Mooji is een spiritueel leraar naar wie je eindeloos kunt luisteren. Tijdens zijn podcasts en satsangs helpt hij je om jezelf vrij te maken van de vele manieren waarop het ego zich in jou manifesteert. Mooji wordt gezien als een lichtbon in deze wereld. Zijn aanwezigheid, wijsheid en begeleiding wijzen ons op wie we zijn, zonder de beperkingen van je geconditioneerde zelf.

Vera Helleman

Vera Helleman is de enige Nederlander in dit rijtje, maar verdient wat ons betreft een plek op het wereld podium. Vera is een visionair, helder voelend en is oprichter van het Emotie Expertise Centrum. Vera is uitmuntend in het overbrengen van energetische logica en begeleidt mensen vanuit de non-dualiteit in het proces van het ontwaken van je ware potentieel. 

Alan Seale

Alan Seale is bekroond auteur, inspirerend spreker, leiderschap- en transformatiecoach en oprichter & directeur van the centre for Transformational Presence — A way of showing up to life and leadership. Met zijn werk inspireert hij mensen wereldwijd om verder te kijken dan de geijkte op kennis en onderzoek gebaseerde methodes en meer ontdekkingsgerichte, intuïtieve en creatieve benaderingen te gebruiken.

F.A.Q.

Ja, je kunt op elk moment starten met de training en je kunt het programma in je eigen tempo doorlopen. 

Je hebt één jaar toegang tot het programma.

Dat is helemaal aan jou. Het hele programma staat in één keer open zodat je zelf kunt bepalen in welk tempo je de lessen laat opvolgen.

Voor iedereen die al bekend is op de weg van persoonlijke ontwikkeling. Voor iedereen die verder zoekt dan de gangbare trainingen en opleidingen. Voor trainers, coaches, therapeuten en psychologen en die zichzelf willen blijven ontwikkelen en de opgedane kennis en tools willen integreren in hun praktijk, workshops of trainingen.

Met nieuwetijdse navigatieskills bedoelen wij het aanspreken en ontwikkelen van vaardigheden en vermogens, waardoor mensen lichter en met meer bezieling door het leven kunnen navigeren. Hierbij maken wij gebruik van een combinatie van intuïtieve, emotionele, spirituele en holistische benaderingen.

Als de teksten op deze pagina resoneren, dan zit je goed. Je krijgt juist hele concrete en praktische handvatten mee om krachtig te navigeren vanuit een ruimer bewustzijn. In deze training behandelen we geen technieken voor aura lezen, reading of healing. 

Direct na inschrijving krijg je toegang tot de online training en community. Naast de inhoud, heb je in de online omgeving dus de mogelijkheid om vragen te stellen aan medecursisten of aan ons zelf. Wij checken dit een aantal keer per week beantwoorden de vragen zelf.

Onze trainingen verdiepen en verrijken jouw persoonlijke ontwikkeling en versterken je persoonlijk leiderschap. Je ontwikkelt meer stuur- en veerkracht, waardoor je zeker ook steviger staat in je werk en in de uitdagingen die er dagelijks op je pad komen. 

Direct na aanschaf van de training ontvang je een factuur, zodat je deze (indien van toepassing) kunt indienen bij je werkgever. 

Ja. We kiezen in ons opleidingsaanbod bewust voor een combinatie van online programma’s en een fysieke training, zodat we in de fysieke opleiding gecomprimeerd kunnen houden en toch de diepte in kunnen gaan. Om deze reden hanteren wij het als voorwaarde dat je bij aanvang van de 4-daagse de online training reeds gevolgd hebt, ongeacht je werkervaring en gevolgde opleidingen. Nice to know: Als je je direct inschrijft voor de 4-daagse opleiding, krijg je gratis toegang tot de online trainingen level 1 en 2 (t.w.v. € 444)!

Dat kan. Stuur je mailtje naar info@check-inacademy.com en je ontvangt van ons een overzicht met de mogelijkheden en kosten. 

Ja, hier staan we zeker voor open. Stuur ons even een mailtje naar info@check-inacademy.com.

Ja, dit staat er los van. Naast de Check-in Academy zijn we tevens oprichters van Check-in Cards. Hoewel onze kaartensets en producten mooi ondersteunend kunnen zijn, bieden de online trainingen én de fysieke 4-daagse opleiding echt iets anders. Hierbij staat het aanspreken en aanleren van nieuwetijdse navigatieskills centraal. 

Via onze nieuwsbrief (max 1x p.m.) blijf je op de hoogte van alle toekomstige ontwikkelingen, trainingen en producten. Je kunt je hiervoor aanmelden via de volgende link: aanmelden nieuwsbrief