Let’s check-in

The Check-in Way of Working

Ergens weten we dat het anders kan; dat we meer vervulling, verbinding, regie en vooruitgang ervaren als we geregelder investeren in het echte gesprek met onszelf én elkaar.

The Check-in Way of Working

De check-in rondjes die we kennen ervaren we als √ en door, want we komen vaak niet verder dan de standaard vragen. Met de Check-in Way of Working ontvang je de sleutels om voorbij de oppervlakte een veel groter potentieel aan te spreken.

Vragen zijn hierbij de geleiders, ze geven richting aan bewustzijn. Vragen leiden ons naar nieuwe stukjes informatie en maken zichtbaar, hoorbaar en voelbaar wat mogelijk nog onbewust was. 

 

Herkenbaar?

Het lukt in praktijk niet om voorbij de waan van de dag in gesprek te komen, waardoor we elkaar steeds meer uit het oog verliezen

We hebben de afgelopen periode veel van onszelf gevraagd en is er behoefte aan reflectie, ontspanning en verdieping.

We willen structureel aandacht geven aan een transparante en veerkrachtige cultuur waarin mensen zich veilig, verbonden en geïnspireerd voelen.

In alles wat kan, moet en belangrijk is ervaren we geen ruimte om de onderstroom bespreekbaar te maken, terwijl er van alles leeft en voelbaar is.

“Duurzaam succes, groei en werkgeluk liggen verscholen in de dagelijkse afstemming met jezelf én elkaar. Het is dan ook onze missie om van inchecken een gewoonte te maken.”

F.A.Q.

Inchecken is een ander woord voor afstemmen. Je kunt inchecken bij jezelf, elkaar of op een specifiek werk-gerelateerd thema. In de basis verbind je je tijdens het inchecken met dat wat er leeft, in jezelf of in de groep. Hierdoor kan zichtbaar, hoorbaar en voelbaar worden wat eerder mogelijk nog onbewust was en zul je ontdekken wat er nodig is om bijvoorbeeld: een betere balans te vinden, tot meer helderheid of oplossingen komen, meer regie of verbinding te ervaren etc.

Vanuit de afstemming met jezelf ga je op een diepere laag de verbinding aan met elkaar. Middels een open dialoog worden belevingswerelden, perspectieven, inzichten en ideeën gedeeld en komen gedragen doelen en besluiten tot stand.

Tijdens het inchecken schakel je van de dagelijkse inhoud, naar procesniveau. Van een doe-modus naar een zijns-modus, waardoor er ruimte ontstaat om voorbij ieders referentiekader een groter potentieel aan te spreken.

Essentieel tijdens het inchecken is onze ‘way of being and relating’, wat gaat over jezelf durven laten zien en je vermogen om echt beschikbaar, open en nieuwsgierig te zijn.

De sleutel is hierin de vragen die je jezelf of elkaar weet te stellen. Want vragen leiden ons naar nieuwe stukjes informatie. Ze geven richting aan ons bewustzijn en geven toestemming om te delen wat anders mogelijk niet op tafel komt.

De Check-in Way of Working biedt een totaal-aanpak voor organisaties die kiezen voor meer transparantie en veerkracht op de werkvloer. De kern hierin is het faciliteren van het echte gesprek met jezelf en elkaar, zodat mensen zich voorbij het dagdagelijkse kunnen verbinden met een groter potentieel. 

De Check-in Way of Working kun je zien als een gezamenlijke taal die je ontwikkeld, maar ook als een ‘way of being and relating’. Een manier van kijken, luisteren en communiceren, waardoor we niet alleen meer begrip ontwikkelen, maar ook veel meer informatie tot ons krijgen om op te kunnen sturen. 

Meer lezen over onze aanpak en de verschillende bouwstenen? >>

Preventie Dingen die er werkelijk toe doen worden bijtijds besproken of bewust gemaakt. Zo komt er minder in de onderstroom terecht, zal onvrede of spanning eerder boven komen drijven en is men sneller en beter in staat om bij te sturen. 

Sterke relaties Je bent structureel meer aangesloten op elkaar, met toenemende betrokkenheid en draagvlak als gevolg.

Wendbaarheid  Afstemming maakt veerkrachtiger. Doordat je afgestemd bent op jezelf, elkaar, kun je sneller inspelen op verandering.

Inclusie Door stem te geven aan verschillende perspectieven bekrachtig je een transparante cultuur van veiligheid, gelijkwaardigheid en authenticiteit.

Vanuit ons label Check-in Cards ontwikkelen wij producten voor iedereen met interesse in persoonlijke ontwikkeling. Deze producten zetten wij, afhankelijk van de behoefte ook met regelmaat in tijdens Check-in @Work sessies. Meer te weten komen over deze producten? 

Check-in Cards, het echte gesprek met jezelf Check-in Cards, het echte gesprek op werk

Over ons

Edith Horsting en Bente Heijtel zijn de facilitators van Check-in @Work en de auteurs van Check-in Cards. Wat hen met stip op nummer 1 verbindt? Hun eindeloze interesse in bewustzijnsontwikkeling en het aanspreken van menselijke vermogens die het leven verrijken. Sinds 2009 ontwikkelen en begeleiden zij programma’s en trajecten in het kader van individuele, team en organisatieontwikkeling binnen heel diverse organisaties. In 2020 lanceren zij hun label Check-in Cards. Puur vanuit het verlangen om ook tastbare producten te maken die mensen ondersteunen in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Lees meer