TYPE YOUR SEARCH HERE

No products in the cart.

No products in the cart.

Top

Duurzaam succes, groei en werkgeluk liggen verscholen in de dagelijkse afstemming.
Met jezelf, elkaar en het grotere potentieel. Het is dan ook onze missie om van inchecken een gewoonte te maken.

aanbod

The Check-in Way of Working

✔️ CHECK-IN @ WORK SESSIES
Het echte gesprek op werk: verdiepende en verhelderende teammeetings.

✔️ CHECK-IN INTENSIVES
Voedende reset-dagen op een externe locatie

✔️ COACHING
Een proces van zelfonderzoek, bewustwording en transformatie

✔️ TEAMS
Teamontwikkeling (op maat); veerkrachtige teams met een stevig fundament

✔️ LEIDERSCHAP
Lead from Within: Persoonlijk- en professioneel leiderschap.

Een groter potentieel

Als we niet oppassen ligt onze focus omwille van tijd & efficiëntie steeds op korte termijn to do’s en koersen we vooral op daadkracht en ervaring. Doordat we onvoldoende tijd nemen om werkelijk van situaties te leren, lukt het niet om niet-helpende dynamieken te ontstijgen en raken we ongemerkt steeds verder afgesneden van onszelf, elkaar en de gezamenlijke doelen.

Met de Check-in Way of Working kies je ervoor om een groter potentieel aan te spreken. Om werkelijke groei prioriteit te geven. We investeren in het échte gesprek met elkaar, waardoor we afgestemd blijven op wat er leeft, voelbaar en nodig is. Want zodra we ons werkelijke verbonden voelen krijgen we de mooiste kwaliteiten van elkaar te zien, horen we de beste ideeën en moedigen we elkaar aan in de meest verstrekkende ambities.

Wat is inchecken?

Inchecken is een ander woord voor afstemmen. Vanuit de afstemming met jezelf ga je op een diepere laag de verbinding aan met elkaar. Middels een open dialoog worden belevingswerelden, perspectieven, inzichten en ideeën gedeeld en komen gedragen doelen en besluiten tot stand.

Tijdens het inchecken schakel je van de dagelijkse inhoud, naar procesniveau. Van een doe-modus naar een zijns-modus, waardoor er ruimte ontstaat om voorbij ieders referentiekader een groter potentieel aan te spreken.

Essentieel tijdens het inchecken is onze ‘way of being and relating’, wat gaat over jezelf durven laten zien en je vermogen om echt beschikbaar, open en nieuwsgierig te zijn.

Tijdens een Check-in sessie verschuiven we van 'praten over' naar 'praten met', van uitsluiting naar inclusie, van verwarring naar helderheid, van verharding naar verzachting... Zo bewegen we van de status quo naar het potentieel. Oprichters Check-in Academy: Bente & Edith
Het echte gesprek op werk

Check-in @ Work Sessies

verdiepende dialoogsessies

Wil jij met je team in gesprek voorbij de dagelijkse to do’s en verbinden op wat er echt leeft? En zijn jullie eraan toe om de status quo te doorbreken op weg naar een groter team potentieel?

 

Wij begeleiden dialoog sessies (learning circles, sharing en intervisies) en bieden teams concrete handvatten en vaardigheden om de meest waardevolle gesprekken te openen. Hierbij maken wij o.a. gebruik van de 40 Check-in @ Work reflectie kaarten, uitgesplitst in IK (individu) en WIJ (team) vragen. Een waardevolle leidraad, maar ook een concreet handvat dat teams de mogelijkheid biedt om check-in sessies ook zelfstandig voort te zetten. 

 

Wil je als gehele organisatie de Check-in Way of Working integeren en daarmee toewerken naar een transparante cultuur, waarbij vertrouwen, authenticiteit en verbinding het fundament vormen? Wij bieden hiervoor diverse modules, zoals: kick-off sessies, train de trainer sessies, een nul- en eindmeting, verdiepende dialoog sessies en periodieke check-in intensives.

Lees meer

Waar speelt de Check-in Way of Working op in?

Preventie Dingen die er werkelijk toe doen worden bijtijds besproken. Zo komt er minder in de onderstroom terecht en zal onvrede of spanning eerder ter sprake komen. 

Sterke relaties Je bent structureel meer aangesloten op elkaar, met toenemende betrokkenheid en draagvlak als gevolg.

Wendbaarheid  Afstemming maakt veerkrachtiger. Doordat je afgestemd bent op jezelf, elkaar, kun je sneller inspelen op verandering.

Inclusie Door stem te geven aan verschillende perspectieven bekrachtig je een transparante cultuur van veiligheid, gelijkwaardigheid en authenticiteit. 

 

Directe effecten

 • Haalt de druk van de ketel.
 • Schept ruimte voor begrip en verbinding.
 • Speelt in op onderliggende behoeftes.
 • Zorgt voor nieuwe inzichten en initiatieven.
 • Creëert beweging; maakt losser wat vastzat.
 • Maakt bewuste en gedragen keuzes mogelijk.

Resultaat op langere termijn

 • Verdiepende verbindingen.
 • Meer eigenaarschap. 
 • Vergroot draagvlak.
 • Meer bezieling.
 • Toegenomen veerkracht.

Veel voorkomende uitdagingen van onze klanten:

 • Het lukt ons in praktijk niet om voorbij de waan van de dag in gesprek te komen.
 • We denken zelf te snel in oplossingen (quick fix)
 • De veiligheid ontbreekt om te delen hoe we er echt over denken
 • Er te weinig draagvlak door te weinig afstemming.
 • We spreken over elkaar in plaats van met elkaar.
 • Er is behoefte aan reflectie en bezinning.
 • We willen als organisatie naar zelfsturende teams toewerken.

Tijdens de Check-in @ Work sessies scheppen we een veilige setting waarin iedereen zich uitgenodigd voelt om beleving, perspectieven, informatie en kennis en openlijk te delen. Doordat elk teamlid zichzelf steeds inbrengt in het contact, groeit het collectieve bewustzijn en vindt kruisbestuiving optimaal plaats.

Investeer in het welzijn van medewerkers

Check-in Intensives

Reset dagen op locatie

In deze tijd zijn gezondheidsrisico’s en uitval vaak te wijden aan chronische stress, een verstoorde werk/privé balans en te weinig bezieling, reflectie en herstel. Reset dagen zijn ontwikkeld om als organisatie laagdrempelig (bijvoorbeeld periodiek) te investeren in zelfzorg en welzijn van medewerkers.

 

Tijdens deze 1- daagse training op een fijne buitenlocatie, staat één van de volgende 6 actuele thema’s centraal: Stress regulatie, Zingeving, Energiemanagement, Ontspanning & Balans, Focus & Aandacht en Mindset. De ervaringsgerichte oefeningen (o.a beweging-, ontspannings- en ademhalingsoefeningen), reflectieve opdrachten en de stilte dragen bij aan het welbevinden van de medewerkers.

 

Wanneer een reset dag? Een logisch moment voor een reset dag is bijvoorbeeld na een periode van hard werken, overconcentratie, focus en afronding. Naast de pieken in werkdruk zijn er bedrijven die periodiek investeren in deze dagen om zo structureel en duurzaam te investeren in bewuste en veerkrachtige medewerkers.

Lees meer

Thema’s resetdagen

 

Ontspanning  Van in je hoofd naar in je lijf

Er wordt wel eens gezegd ‘mijn lichaam werkt niet mee’ en dat is interessant aangezien in veel gevallen ons lichaam aangeeft wat wel en wat niet voor ons klopt, het liegt nooit! De vraag is; ‘hoe hard moet het lichaam aan de bel trekken, voordat signalen worden opvangen?’. Je leert meer over het belang van luisteren naar je lichaam en hoe je emoties kunt gaan leren herkennen als signalen om bij te kunnen sturen.

 

Energiemanagement Van tijd- naar energiemanament

Van controle over de buitenwereld naar regie en leiding over je binnenwereld is de verschuiving die nodig is om energie structureel beter te kunnen managen. Je leert wat er belangrijk is voor een stevig energiek fundament. En hoe je met kleine en concrete aanpassingen kan zorgdragen voor jouw dagelijks welzijn, juist in tijden van drukte en uitdagingen.

 

Stressregulatie  Druk zijn versus druk voelen

Stress is niet per definitie verkeerd. Zeker niet zelfs. Het maakt dat we scherp kunnen zijn en dat beetje extra kunnen geven. Wel essentieel is de balans tussen stress en herstel, tussen spanning en ontspanning. Je leert (dis)balans tussen spanning en ontspanning herkennen, net als je stressbronnen en -signalen en wat dit zegt over jouw behoeftes. Dit maakt dat je, indien nodig, vroegtijdig kan bijsturen.

 

Focus  Zijn waar je bent

Een uitdaging in een tijd van overvloed, prikkels en mogelijkheden. Onze aandacht dwaalt vaak af. To do’s, overwegingen, indrukken, keuzes… Terwijl we alle impulsen en verwachtingen zo goed mogelijk managen worden we snel afgeleid door ‘toen’ en ‘straks’ en laten ons ook snel afleiden. Je leert niet alleen het belang van aandacht trainen maar ook hoe je dit eenvoudig en simpel meer kunt integreren in ‘de waan van de dag’.

 

Zingeving  Van óver-vol naar betekenis-vol

Wat je veerkrachtig maakt is o.a door te weten wat jouw leven en werk zinvol maakt. Zoek dat niet te groot en te ingewikkeld want wat betekenisvol werken vaak nog het meest in de weg staat is het irreële idee erover; torenhoge verwachtingen van hoe dat plaatje eruit ziet  en hoe je je dan zou moeten voelen.  Wat je écht wilt, verschilt nog al eens van wat je dénkt te willen en nodig te hebben.

 

Mindset De kracht van gedachten

Leren meer waar te nemen, de realiteit te zien en er niets ‘op te plakken’ in de vorm van een oordeel, aanname en/of interpretatie, maakt dat we helderder gaan zien. Hierdoor kunnen oude overtuigingen en patronen die niet meer dienend zijn doorbroken worden. Anders doen begint namelijk bij anders denken.

 

Bouwstenen

 • Dynamisch, kernachtig en relevante theorie m.b.t. thema
 • Lichaamsgerichte oefeningen
 • Aandachtstraining
 • Ademhalingsoefeningen
 • Reflecteren en delen
 • Wetenschap en inspiratie
 • Stilte tijd
 • Natuur en buiten zijn
 • Met praktische tools de deur uit
Een proces van zelfonderzoek, bewustwording en transformatie

Coaching

Individuele trajecten

Je bent klaar voor persoonlijke ontwikkeling, voor verandering. Je wil graag meer balans, bezieling, kracht & energie, beter functioneren, (ander) zinvol werk, betere relaties, leren omgaan met spanning. Je bent er aan toe om te reflecteren.

 

Het ontwikkelen van een sterk innerlijk kompas vormt de rode draad in het coachtraject. Je zult steeds meer opmerken hoe je denkt, wat je voelt en van waaruit je iets doet. Je vergroot o.a. jouw opmerkzaamheid en lichaamsbewustzijn. Samen vinden we betekenis in de dingen die je pad kruizen, leer je gevoelens te gebruiken als richtinggevers op en oude niet-helpende patronen en blokkades te doorbreken. Vanuit dit toenemende bewustzijn maak je vanzelfsprekend authentieke en congruente keuzes, doordat je subtieler bent afgestemd op jouw essentie.

 

Wij helpen jouw natuurlijke wijsheid verder te ontvouwen én te benutten in de wereld om te heen. Samen zullen we jouw verlangens duiden en vormgeven, zodat je vol energie en zelfvertrouwen je eigen unieke pad kunt blijven bewandelen. 

Lees meer

Veel voorkomende uitdagingen:

‘Ik kan mij moeilijk ontspannen. Ik heb veel stress en kan er lastig mee omgaan’

‘Ik heb weinig energie meer’

‘Ik vind het lastig om mijn grenzen aan te geven’

‘Mijn hoofd loopt over’

‘Ik wil meer zelfvertrouwen’

‘Ik heb geen idee wat ík (echt) wil’

‘Ik wil groeien als leidinggevende’

‘Ik ervaar niet genoeg voldoening in mijn werk’

‘Ik zou mezelf moeitelozer willen leren uiten’

‘Ik wil meer regie over mijn (werk)week’

 

Wat leer je?

 • Leren luisteren naar signalen van je binnenwereld
 • Van re-actief handelen naar bewuste respons
 • Opmerkzaamheid en waarnemingsvermogen vergroten
 • Leren schakelen tussen actie en herstel
 • Kunnen switchen van ego naar essentie
 • Van optimisme/pessimisme naar realisme
 • Zelfdiscipline, aandachttraining & focus
 • Stress- & emotie regulatie
 • Beperkende overtuigingen neutraliseren
 • Zelfexpressie

 

Resultaten

 • Meer innerlijke rust
 • Een helder innerlijk kompas
 • Sterkere mindset
 • Meer regie
 • Meer balans en energie
 • Meer bezieling
 • Meer impact & verbinding
 • Meer zelfvertrouwen
 • Een sterke connectie met jezelf en anderen
Op maat teamontwikkeltrajecten

Teams

Aan de slag met jouw team

Het collectieve bewustzijn is bepalend voor het vermogen waarover je als team beschikt en de voortgang die geboekt zal worden. Het bepaalt de laag waarop gesproken en gekeken wordt, hoe problemen worden aangepakt en de laag waarop verbinding wordt gemaakt. Het collectieve bewustzijn groeit als je investeert in zowel de persoonlijke- als professionele ontwikkeling van de teamleden.

 

Wij gaan in onze teamtrajecten voor veerkrachtig teams, door op de eerste plaats ruimte te geven aan wat er werkelijk leeft en voelbaar is. Wij geloven dat afstemming, en een fundament van vertrouwen, bijdraagt aan oprechte betrokkenheid bij het doel en elkaar. En dat ieders kracht en kwaliteit vele malen beter benut wordt als we op essentiële thema’s de dialoog blijven voeren. In onze op maat trajecten rusten wij teams uit met tools en vaardigheden zodat zij de huidige teamdynamiek kunnen ontstijgen en met nieuwe inspiratie, inzichten en plannen zelfstandig hun weg kunnen vervolgen.

 

Mogelijke speerpunten:

Veiligheid & Vertrouwen, Communicatie & Samenwerken, Teambuilding, Veranderkracht & flexibiliteit, Visie, missie, waarden & identiteit, Stress & energiemanagement

Op maat leiderschapstrajecten

Leiderschap

Lead from within

Lead from Within gaat over het ontwikkelen van zowel persoonlijk – als professioneel leiderschap. Waar het bij persoonlijke leiderschap gaat over het ontwikkelen van een stevig innerlijk kompas, gaat het bij professioneel leiderschap over het optimaal dienen van een individu, team en de organisatie bij het uitvoeren van een gemeenschappelijke taak.

 

Het raakvlak is daar waar je persoonlijkheid vorm geeft aan je leiderschap. Alleen dat wat jij hebt aangeraakt en bent aangegaan in jezelf kan een verruimende en verrijkende invloed hebben in de relatie met anderen. Oftewel; lead from within.

 

Wij gaan voor zelfsturende persoonlijkheden die veerkrachtig en transparant zijn, hun omgeving bekrachtigen, reflectief zijn, zich kwetsbaar op durven te stellen en geloof & hart hebben voor hun taak. Je leert concrete skills die zowel jouw persoonlijke als het teampotentieel potentieel aanspreken. We ontdekken o.a. nieuwe manieren van kijken, luisteren en communiceren. Hierdoor blijf je, ook onder druk, zowel afgestemd op je zelf als je omgeving en zal verbinding, bezieling, efficiëntie en energie niet langer verloren gaan.

Lees meer

Leiderschapsprogramma’s zijn altijd maatwerk.

Mogelijke programma elementen:

 • Kracht, waarden en persoonlijke missie
 • Masker, schaduw en patronen  
 • Leiderschapsstijlen, gedragingen- en rollen
 • Hoofd- hart en buik kwaliteiten
 • Stress- en emotie regulatie
 • Systemische plek en ordening
 • Werken met de onderstroom en de verschijnselen verstaan
 • Intuïtie, transparantie en lichaamsbewustzijn 
 • Competing Commitments
 • Geweldloze Communicatie 

Copyright Check-in Cards 2021

You don't have permission to register.